soccer yellow card
Explore more:  Kamil Dankowski uszkodził więzadła kolanowe. Kilka miesięcy pauzy
Bono